Головне управління ветеринарної медицини у Волинській області

Офіс Головного управління ветеринарної медицини у Волинській області

Головне управління ветеринарної медицини у Волинській області (Головне управління) є територіальним органом центрального органу виконавчої влади - Державного комітету ветеринарної медицини України (Держкомветмедицина), утвореним відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину».

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Держкомветмедицини, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

Головному управлінню підпорядковуються:

 • управління ветеринарної медицини в районах, містах обласного значення;
 • Волинська обласна, районні, міські державні лікарні ветеринарної медицини;
 • Волинська регіональна та міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини;
 • відділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів УМВС України у Волинській області (функціонально).

Основними завданнями Головного управління є:

 • охорона території області від занесення з території інших держав, регіонів, областей або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб, а також недопущення їх розповсюдження за межі області;
 • профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб тварин та їх лікування;
 • забезпечення проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за здоров’ям тварин, безпечністю та якістю харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших товарів;
 • здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за якістю та безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження;
 • здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за перевезенням, у тому числі експортом, імпортом об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
 • захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
 • проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів, а також готових кормів, кормів рослинного і тваринного походження та кормових добавок;
 • здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, ветеринарними препаратами, прекурсорами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу;
 • проведення ліцензування господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини;
 • сприяння:
  1. а) впровадженню системи ідентифікації тварин;
  2. б) постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;
  3. в) впровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини.

До компетенції Головного управління належать:

 • проведення оцінки епізоотичної ситуації, розроблення, затвердження і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів, видача в межах компетенції обов'язкових до виконання наказів, розпоряджень, приписів та вказівок щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин, видача висновків і обов'язкових до виконання розпоряджень щодо профілактики харчових токсикоінфекцій на об'єктах державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду, проведення дератизації, дезінфекції та інших заходів;
 • здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу;
 • здійснення державного контролю за виробництвом і готовою продукцією на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину, та підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження;
 • державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території області від занесення з території інших держав, регіонів, областей або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; перевірка ветеринарного стану тварин, продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, а також кормів тваринного і рослинного походження у разі їх експорту, імпорту, використання в регіоні;
 • проведення оцінки ветеринарно-санітарного стану тваринницьких ферм, переробних підприємств, боєнь, цехів, ярмарків, ринків, пунктів заготівлі молока, племінних підприємств, пунктів штучного осіменіння, пасік, інкубаторів усіх форм власності, складських приміщень для зберігання продукції тваринного і рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів їх транспортування;
 • аналіз причин виникнення хвороб, недугів тварин та їх загибелі, розроблення рекомендацій щодо їх профілактики та лікування;
 • державний нагляд за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів;
 • державний ветеринарно-санітарний нагляд за відбором зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, необхідних для проведення відповідних досліджень;
 • координація діяльності спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;
 • проведення в межах компетенції експертизи і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, потужностей (об’єктів), що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств, на яких виробляються ветеринарні препарати, ринків; участь у діяльності комісій з питань здачі в експлуатацію таких потужностей (об’єктів) і підприємств, відведення земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;
 • заборона експлуатації, тимчасове припинення або обмеження діяльності тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, складських приміщень для зберігання продукції, підприємств з виробництва, зберігання, реалізації та використання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, ринків, об'єктів громадського харчування і торгівлі до усунення порушень суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством;
 • організація проведення лабораторно-діагностичних (бактеріологічних, вірусологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин та оцінки безпечності продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів і води для тварин;
 • підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій;
 • здійснення відповідно до своєї компетенції повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;
 • видача органам страхування висновків щодо причин захворювання, вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;
 • приймання рішення щодо створення, реорганізації і ліквідації підпорядкованих установ ветеринарної медицини за погодженням з Держкомветмедицини, відповідно до законодавства.

Головне управління має право:

 • на безперешкодний доступ до потужностей (об’єктів), що використовуються для виробництва, переробки та обігу тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та кормів, інших товарів;
 • видавати накази, розпорядження та приписи про обов’язкові для виконання ветеринарно-санітарні заходи (уключаючи забій тварин, знешкодження, утилізацію або знищення товарів, дотримання процедур переробки, утилізації або знищення об’єктів, якщо вони є носіями хвороб, що підлягають повідомленню, або в разі виникнення підозри, що ці об’єкти заражені чи є носіями хвороб, що підлягають повідомленню, чи містять забруднюючі речовини, радіонукліди в кількостях, які перевищують максимальні рівні залишків);
 • видавати в межах компетенції накази, розпорядження та приписи стосовно вилучення з обігу тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, що не відповідають санітарним і ветеринарно-санітарним вимогам або технічним регламентам;
 • забороняти внутрішньодержавні перевезення та реалізацію продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження та переробку продовольчої сировини тваринного походження, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам, а також ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, що не відповідають вимогам щодо їх належної якості та безпеки;
 • забороняти або обмежувати експорт, імпорт, транзит товарів, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби або не відповідають санітарним і ветеринарно-санітарним вимогам або технічним регламентам;
 • створювати в разі потреби комісії з числа спеціалістів ветеринарної медицини із залученням спеціалістів науково-дослідних установ, навчальних закладів для ідентифікації хвороб тварин та причин їх загибелі;
 • видавати розпорядження та приписи стосовно тимчасового зупинення, закінчення строку дії, поновлення і анулювання (скасування) експлуатаційного дозволу та ветеринарних документів;
 • видавати дозволи на проведення заходів із залученням тварин;
 • залучати транспортні засоби та спеціалістів державних установ ветеринарної медицини для організації і здійснення протиепізоотичних заходів;
 • забезпечувати здійснення протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;
 • накладати адміністративні стягнення відповідно до закону.

Головне управління ветеринарної медицини у Волинській області:

 • знаходиться за адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10.
 • Тел. +38(0332) 729-381, 246-367, Факс: 246-402
 • Електронна скринька: guvm-volun@i.ua
 • Начальник головного управління, головний державний інспектор ветеринарної медицини Волинської області: Лозинський Богдан Васильович.